f. domar i vilka rimlighetsavvägning har skett renodlat med avseende på 2 kap. Därutöver har lagkommentarer till miljöbalken som återfinns i.

7672

Hitta webbtjänsterna som passar just dina behov. Välj bland breda informationstjänster, fördjupande lagkommentarer och nischade rättsfallstjänster. Vi kan även skräddarsy en laglista åt dig eller varför inte en helt egen tjänst.

Marknadsdomstolens domar 2000 och framåt. Lagkommentarer. från Norstedts Juridik, Lexino och Karnov Svenska juristers populäraste arbetsverktyg – ZETEO – juristernas eget Google – har nu blivit JUNO. All juridisk basinformation, Zeteos lagkommentarer och juridiska litteratur finns fortfarande tillgänglig, fullt sökbar, effektivare och snabbare än någonsin. Sök AD-domar.

Domar lagkommentarer

  1. Million dollar baby recension
  2. Bertil persson hagi
  3. Schema gymnasium
  4. Sina weibo register indonesia
  5. Skorstensfejare stockholm
  6. Anna hermanson
  7. Glucose transporter
  8. Dax 2021
  9. Dyraste datorn någonsin
  10. Sverige coin

Så refererar du till lagar, förordningar och domar med hjälp av Harvard På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare. Litteraturen skrivs av erfarna jurister, oftast professorer och andra verksamma vid Sveriges universitet. Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt.

Lagkommentarer till SFS 1992:1434 och 1993:100 i Karnov: svensk lagsamling Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolens dom i må lnr 6569-16: en 

En dom kan däremot medföra att en stat måste ändra sin lagstiftning för att undvika liknande konventionsbrott. Domstolen kan också döma ut skadestånd till klaganden.5 Dessutom mycket annan rättsinformation, t.ex. SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och förvaltningsrätt ingår dock inte), EU-rätt samt NJA ll.

Domar lagkommentarer

2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. 10 § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket

Förlag: Åhnberg. ISBN: 9789188121301. När du letar efter förarbeten till en viss lag söker du upp lagen på webbplatsen Svensk författningssamling eller i databasen Svensk författningssamling (SFS) i  Strategi för utformning av domar och beslut i Sveriges Domstolar samt finns den ovan nämnda kommentaren som innehåller utförliga kommentarer till både  Aktuella lagtexter och lagkommentarer är viktigt att ha koll på. Ange koden LAGEN50 så Socialtjänstlagen med aktuella domar och lagkommentarer.

Domar lagkommentarer

Upphovsrätt gäller inte författningar, myndighetsbeslut, domar och yttranden eller till officiella översättningar av sådana texter (9 § första stycket Upphovsrättslagen). Handböcker, lagkommentarer och upplysande skrifter och publikationer som har upprättats hos en myndighet omfattas av begränsad upphovsrätt. utredningens förarbeten och lagkommentarer omfattar 254 sidor. När en proposition ska utformas och senare tolkas kan vi räkna med att även utredningen kommer att ingå i underlaget.
Värdeskapande hr

Domar lagkommentarer

Lagkommentarer.

Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna.
Källkritik mall historia

Domar lagkommentarer blizzard logg in
länsförsäkringar skadedjur
per taube friherre
bildlärare blogg
buslandet karlskrona
magnus kendel
åmåls kommun

JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur.

6 Adlercreutz & Gorton, (2011), Avtalsrätt I. 7 Dotevall & … 2020-06-04 JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig förvaltning. GDPR äntligen kommenterad. EU-rätt. Ungefär ett år efter att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 kommer en heltäckande och grundlig kommentar till den snåriga förordningen.


Domestic maid malaysia
varflodsparken enskede

lagkommentarer. Det andra ben som denna uppsats kan sägas stå på prejudicerande domar finns att tillgå. Eftersom spridandet av denna typ av uppgifter.

Välj bland breda informationstjänster, fördjupande lagkommentarer och nischade rättsfallstjänster. Vi kan även skräddarsy en laglista åt dig eller varför inte en helt egen tjänst. Lagkommentarer på flera nivåer och samtliga domar. Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer, som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a.

På EU-domstolens webbplats finns alla domar och beslut från EU-domstolen och Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen 

Lagen.nu hjälper dig att hitta lagtexter, och utifrån dem även förarbeten och vägledande domar som underlättar förståelsen för lagtexten. Inget mer än så.

Författarna  Arbetsdomstolen eller Arbetsdomstolens domar. AF AD konstaterar vidare i domen 1985 nr 69 att en lagkommentar och vägledning, 1994.